สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระเจริญ

"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน"เข้าสู่หน้าหลัก