ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก


งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.บ้านกาศ ร่วมปฎิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเริ่มแจกอาหารตั้งแต่ช่วงเช้า (09.00น.) ณ โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง ซึ่งมีประชาชนในหมู่บ้านและที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงวัดได้แวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาสุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ


ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

อบต.บ้านกาศได้ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [2018-01-29]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2017-12-25]

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [2017-10-12]

ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2017-10-12]

ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุมเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [2017-08-17]

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [2017-08-01]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 03 [2017-07-05]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02 [2017-07-05]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 01 [2017-07-05]

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [2017-07-03]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ม.5 [2017-12-25]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.9 [2017-12-25]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-27]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.2 [2017-10-04]

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาร-พ.ศ.-2561-แบบ-ผด.1 [2017-10-04]

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [2017-10-02]

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [2017-10-02]

ประกาศใไช้แผนปฎิบติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 [2017-10-02]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน กาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา ณ บ้านท่าข้ามใต้ ม.1 [2017-09-06]

สรุปผลราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา ตำบลบ้านกาศ บ้านท่าข้ามใต้ หมู่ 1 [2017-08-22]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 54.92.197.82
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ