ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

งานสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 22 กันยายน 2563 งานสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย


มอบนมกล่องให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันที่ 10 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชนตำบลบ้านกาศ ได้ไปมอบนมกล่องให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสู้โควิด-19


มอบป้ายโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกาศ สมาคมทหารผ่านศึกฯ ชมรมสื่อมวลชนข่าวตำรวจและท่องเที่ยว และองค์กรสืบสวนการทุจริต ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2563 ที่ได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัย สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 8 หลัง 8หมู่บ้าน


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

3 กันยายน 2563 งานสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [2020-09-02]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2 [2020-09-02]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1 [2020-09-02]

บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 63 [2020-09-01]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน กันยายน 63 [2020-09-01]

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 63 [2020-09-01]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคสล.-หมู่ที่-8 [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลฯ [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง [2020-08-25]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-กองการศึกษา [2020-08-25]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านพะมอลอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้ามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านแม่ต้อบใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสบหาร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-23]

ประกาศการจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-กรกฎาคม-2563 [2020-08-05]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 3.92.74.105
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ