ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ

รอบการจ่ายเบี้ยปีงบประมาณ 2564

รอบการจ่ายเบี้ยปีงบประมาณ 2564


ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ


งานสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 22 กันยายน 2563 งานสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย


มอบนมกล่องให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันที่ 10 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชนตำบลบ้านกาศ ได้ไปมอบนมกล่องให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสู้โควิด-19

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [2020-11-04]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [2020-11-04]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (รายใหม่) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [2020-11-04]

ประกาศผู้มีสิทธิ-รับเบี้ย-งบประมาณ 2564 [2020-10-07]

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยีงชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [2020-10-06]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการหรือทุพพลภาพ (รายใหม่) เดือน ตุลาคม 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)ประจำเดือน กันยายน 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [2020-09-02]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า-ม.-8 [2020-11-04]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ-หมายเลขทะเบียน-80-1312-มส. [2020-11-04]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่-รถยนต์-หมายเลขทะเบียน-กข-1281-มส. [2020-11-04]

การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ตุลาคม-พ.ศ.-2563 [2020-11-03]

รายละเอียดแนบท้าย-เดือน-ก.ย.63 [2020-10-08]

รายละเอียดแนบท้าย-เดือน-ส.ค.63 [2020-10-08]

รายละเอียดแนบท้าย-เดือน-ก.ค.63 [2020-10-08]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-4-เดือน-ก.ค.-ก.ย.63 [2020-10-08]

ประกาศการจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ก.ย.63 [2020-10-08]

จ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 3.238.147.211
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อ