ลิงค์เว็บสุขภาพ

ร้องเรียนร้องทุกข์ข้อมูลผู้ร้องเรียน :
ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง* :  *
อายุ ปี :
เพศ : ชาย หญิง
อาชีพ :
เบอร์โทรศัพท์* :  *
โทรสาร* :  *
อีเมล์* :  *
ที่อยู่* :  *
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน/ถูกกล่าวหา :
ชื่อ-สกุล (ผู้ถูกร้องเรียน/ถูกกล่าวหา* :  *
ตำแหน่ง* :  *
ระดับ* :  *
สังกัดหน่วยงาน* (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ) :  *
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์* :  *
รายละเอียดข้อกล่าวหา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
* (บรรยายสรุปว่าผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน
ได้กระทำการใด ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร :
 *
พยานหลักฐาน (เท่าที่ผู้ร้องเรียนทราบ
หรือชี้เบาะแสที่จะดำเนินการตรวจสอบได้) :