ลิงค์เว็บสุขภาพ

วัดพระธาตุจอมมอญตั้งอยู่ในเขตบริเวณหมู่บ้านพะมอลอ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๖ ไร่