ลิงค์เว็บสุขภาพ

ฝายชลประทานฝายชลประทาน ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110  ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนที่นิยมเป็นส่วนหนึ่งของชาวแม่สะเรียง