ลิงค์เว็บสุขภาพ

ฟุตบอล 7 คน บ้านกาศคัพ ครั้งที่ 7ฟุตบอล 7 คน บ้านกาศคัพ ครั้งที่ 7
รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
ทำการแข่งขันระหว่าง วันที่ 17 -25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ (ศรีดอนชัย)