ลิงค์เว็บสุขภาพ

ผู้ว่าฯ ขอความร่วมมือ ห้ามมิให้ผู้ที่อาศัยยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง