ลิงค์เว็บสุขภาพ

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคลอบต.บ้านกาศได้จัดถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์

ลงบนเว็ปไซต์หน่วยงาน รวมทั้งนำภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล