ลิงค์เว็บสุขภาพ

ทำฝ่ายกั้นน้ำบ้านแม่หารจิตอาสา.
โครงการสร้างฝายกั้นน้ำขุนห้วยแม่หาร
เพื่อ.ชะลอกักเก็บน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น.เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งที่อยู่ของพันธุ่สัตว์ป่า.
ขอขอบคุณทุกๆหน่วยงาน.ที่รวมแรงร่วมใจมายังณ.ที่นี้.ค่ะ
11/2/63