ลิงค์เว็บสุขภาพ

ถ้ำพระเจ้า รอยพระพุทธบาท 

ประวัติศาสตร์ในแม่สะเรียง  อาตมาภาพพระประทีป อตฺถกโร ได้เดินธุดงค์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาที่อำเภอแม่สะเรียง

    เริ่มตั้งแต่วัดพระธาตุจอมมอญอาตมาได้นิมิตว่ามีเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีศีล  และมีรอยพระพุทธบาทและรอยพระพุทธหัตถ์ปรากฏอยู่ด้วย  อาตมภาพได้สอบถามกับพระภิกษุที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมมอญว่ามีสถานที่ศักดิสิทธิ์ที่มีชื่อว่าถ้ำพระเจ้าอยู่แถวนี้หรือเปล่าเมื่อได้คำตอบว่ามีจึงได้แสวงหาจนพบและได้อยู่จำพรรษาอยู่หนึ่งพรรษา  หลังจากออกพรรษาจะเดินธุดงค์ต่อไปที่แม่สาย  แต่ได้มีเทวดามานิมนต์ให้อยู่เพื่อบูรณะให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  จากเดิมที่ท่านพระอาจารย์สวัสดิ์ ได้มาบูรณะไว้อยู่แล้ว  แต่ท่านได้มรณภาพไปเสียก่อน จึงขาดพระมาอยู่จำพรรษาอยู่ 5 ปี  ต่อมาอาตมาภาพพระประทีป  ได้นิมิตเห็นรอยฝ่าพระพุทธหัตถ์คู่เพิ่มอีก ซึ่งตรงกันกับนิมิตของพระธุดงค์ที่ได้มาเจอกันที่ถ้ำแห่งนี้  ดังนั้นแล้วจึงได้พากันออกค้นหาจนพบและได้สร้างวิหารครอบไว้รอบๆพระพุทธบาท  และต่อมาได้นิมนต์พระครูบาบุญศรี  วัดพระธาตุดอยเกิ้ง  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  ให้มาดูวัดถ้ำพระเจ้าพระเจ้า และท่านครูบาบุญศรีได้นิมิตเพิ่มขึ้นอีกว่ามีพระผู้มีศีลอยู่ด้วยกันห้าพระองค์อยู่ในถ้าพระเจ้า  มีรอยฝ่าพระหัตถ์และพระพุทธบาทอยู่ทั่วทั้งวัด ด้วยเหตุนี้ท่านพระอาจารย์ครูบาบุญศรีจึงได้มีศรัทธาตัดสร้างทางเข้าไปถ้ำพระเจ้าเป็นระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และความพิสดารอยู่ในถ้ำยังมีอีกมากมาย  ต่อมามีลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านแถวนั้นได้เข้าไปที่ถ้ำ  และได้เจอรอยพระพุทธบาทอยู่ในถ้ำและกระดูกชิ้นใหญ่อยู่ในถ้ำอีกทั้งยังเจอซากเรือรำใหญ่อยู่ในถ้ำด้วย  จากนั้นลุงได้ออกจากถ้ำกลับมาบ้านเพื่อเล่าให้กับชาวบ้านฟังเกี่ยวกับสิ่งแปลกประหลาดมากมายที่ตนเองได้พบเจอในถ้ำ  อีกเรื่องหนึ่งมีชาวบ้านไปพบเห็นรอยพระพุทธบาท  แต่นึกไม่ถึงคิดว่าเป็นรอยหินธรรมดาด้วยความไม่รู้จึงได้ปัสสาวะใส่รอยหินนั้นพอกลับมาถึงบ้านชาวบ้านคนนั้นก็ได้เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุ

      ด้วยเหตุนี้  อาตมาภาพพระประทีป  จึงอยากจะขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย  ได้ช่วยกันร่วมบูรณะรอยพระพุทธบาทของถ้ำพระเจ้าเพื่อให้เป็นมรดกของเมืองแม่สะเรียงและ เพื่อให้ลูกหลานได้กราบไว้บูชาเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าต่อไป

      อาตมาภาพ พระประทีป อตฺถกโร  ยังมีความเห็นอีกว่า  สถานที่ถ้ำพระเจ้าแห่งนี้เป็นป่าสมบูรณ์แบบ  ทั้งอีกต้นน้ำลำธารก็ยังสะอาด  ในภายภาคหน้าจะได้ขอโครงการหลวงเข้ามาเพื่อพัฒนารอยพระพุทธบาทถ้ำพระเจ้าในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  และประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  อาตมาภาพได้มีโอกาสเดินทางธุดงค์ไปในที่ต่าง  เช่น  พม่า,จีน,เขมร,ลาว,มาเลเซีย,อินเดีย,ธิเบต,และประเทศจีน เขตสิบสองปันนา  ได้พบเห็นรอยพระพุทธบาทและพระพุทธหัตถ์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรอยพระพุทธบาทที่ถ้ำพระเจ้าแห่งนี้  อาตมาภาพคิดว่ารอยพระพุทะบาทที่อาตมาได้พบเห็นในหลายๆประเทศน่าจะได้การบูรณะปฏิสังขรณ์มากกว่านี้  แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่ในเขตประเทศไทย  บังเอิญอาตมาได้มาพบอีกที่ประเทศไทย  ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแม่ต้อบเหนือ  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทที่ถ้ำพระเจ้าว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าแค่ไหน  ถ้าอยู่ในเขตสิบสองปันนาและธิเบตเขาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อย่ากล่าวถึงต่างประเทศเลย  ยกตัวอย่างเช่นในเมืองไทย เช่น รอยพระพุทธบาทสระบุรี,รอยพระพุทธบาทสี่รอยที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในอีกในหลายๆที่ในเมืองไทยที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมเกียรติในเขตที่มีรอยพระพุทธบาท  แต่น่าเสียดายรอยพระพุทธบาทที่ถ้ำพระเจ้า  ที่อยู่คู่กับชาวเมืองแม่สะเรียงเป็นร้อยปีพ้นปีแต่กลับไม่ได้รับการพัฒนา  ลองคิดดูดีๆนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหรือไม่  อาตมาภาพได้มีโอกาสไปนมัสการรอยพระพุทธบาทหลายที่หลายแห่งซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี

 

     ด้วยเหตุนี้  อาตมาภาพจึงอยากจะขอเรียนเชิญ  พระครูบาอาจารย์ทุกท่าน  พร้อมทั้งญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธา  ได้ช่วยกันสร้างและร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์รอยพระพุทธบาทที่ถ้ำพระเจ้าในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  และยังจะเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านในเขตชุมชนอำเภอแม่สะเรียง  เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดของชนชาวไทยในด้านประเพณีวัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  สิ่งเหล่านี้จะเกิดมีได้  ก็ด้วยการเริ่มต้นพัฒนาที่รอยพระพุทธบาทถ้ำพระเจ้าเป็นอันดับแรก