ลิงค์เว็บสุขภาพ

มอบนมกล่องให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ       วันที่ 10 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชนตำบลบ้านกาศ ได้ไปมอบนมกล่องให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสู้โควิด-19