ลิงค์เว็บสุขภาพ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยทำการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ หน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563และเพื่อเป็นจุดให้ข้อมูลบริการให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564