ลิงค์เว็บสุขภาพ

เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง และพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ได้เข้าไปสำรวจตลาดนัดวันพฤหัสบดี เพื่อให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้ดูแลตลาด ร้านค้า แผงลอย และมอบเจลให้กับ อสม.ที่ทำหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองของตลาดนัด