ลิงค์เว็บสุขภาพ

จัดพิธีเปิด"ตลาดนัดท่าข้าม" โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศโดยนายอินทร รักชาติพงค์พันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศจัดพิธีเปิด"ตลาดนัดท่าข้าม" โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ คนไทยยิ้มได้ ตลาดนัดเพื่อการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2561 (กาดนัดท่าข้าม)
โดยมีท่านสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โดยตลาดนัดคนเดิน (ตลาดนัดท่าข้าม) จะจัดให้มีขึ้นทุกวันจันทร์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป