ลิงค์เว็บสุขภาพ

โครงการจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง