ลิงค์เว็บสุขภาพ

กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ...ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒“กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ...ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒”

--- วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน์ ๒๕๖๒...นายณรงฤทธิ์ ศิริประพัฒน์ กำนันตำบลบ้านกาศ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ (วันละบาท) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ...

โดย ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงินเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน , เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย , เพื่อให้เกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ำใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่สมาชิก , เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง มีองค์กรที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนหรือจำเป็น , กองทุนนี้ไม่ดำเนินการเพื่อแสวงหาผลกำไรสูงสุดทางทรัพย์สิน แต่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกฯ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และแจกของที่ระลึก และจับสลากแลกของรางวัลให้แก่สมาชิก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ โดยยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ หรือที่คณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ..เพื่อปัจจุบัน และอนาคตที่มั่นคง กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ รอรับสมาชิกอย่างท่านอยู่นะค่ะ