ลิงค์เว็บสุขภาพ

มอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ผู้ยากไร้     วันที่ 27 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ผู้ยากไร้ นายพะแด พิทักษ์ศุภกิจ บ้านเลขที่ 71/1 ณ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิด