ลิงค์เว็บสุขภาพ

โครงการ​รณรงค์​ก่อสร้าง​ซ่อมแซม​ฝาย​กั้น​น้ำ​ลำ​ธาร​ ( Check​ Dam)​ ตามแนวพระราชดำริฯ​           เมื่อวันที่27​ กรกฎาคม​ 2563​ ที่ผ่านมาองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลบ้าน​กา​ศ​ ได้​ดำ​เนิน​โครงการ​รณรงค์​ก่อสร้าง​ซ่อมแซม​ฝาย​กั้น​น้ำ​ลำ​ธาร​ ( Check​ Dam)​ ตามแนวพระราชดำริฯ​  ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ 
1.เพื่อส่งเสริม​ และปลูก​จิต​สำนึก​ สร้างความรู้ความเข้าใจใก้แก่ประชาชน​ ได้เล็งเห็นถึง​ความสำคัญ การตระหนักถึงคุณ​ประโยชน์​ของฝายกั้นน้ำลำธาร
2.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพลิกฟื้นคืนระบบนิเวศ​ต้นน้ำ​ และลดปัญหา​การขาดแคลน​น้ำช่วงฤดูแล้ง​ และชะลอการไหลของน้ำช่วงฤดูฝน