ลิงค์เว็บสุขภาพ

​โครงการ​ รักน้ำ​ รักป่า​ รักษา​แผ่นดิน​ ประจำปี​ งบประมาณ​ 2563​เมื่อ​ วันที่​ 23​ กรกฎาคม​ 2563​ ที่ผ่านมา​  องค์การบริหาร​ส่วน​ตำ​บลบ้านกาศ​ ได้ดำเนิน​โครงการ​ รักน้ำ​ รักป่า​ รักษา​แผ่นดิน​ ประจำปี​ งบประมาณ​ 2563​                                 

  1.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้​นำชุมชน​ ประชาชน​ นักเรียน​  องค์กร​ และหน่วยงานต่างๆ​ 

  2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน​ให้ชุมชน​เข้ามามีส่วนร่วมในการ​แก้ไข​ปัญหา​ภาวะ​โลก​ร้อน​ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล​บ้านกาศ