ลิงค์เว็บสุขภาพ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.บ้านกาศ ร่วมปฎิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร