ลิงค์เว็บสุขภาพ

สูตรการคำนวณภาษีป้าย(ลงเว็บ)และสูตรการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ (ลงเว็บ)


สูตรการคำนวณภาษีป้าย(ลงเว็บ).xls

สูตรการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ (ลงเว็บ)(1).xls