ลิงค์เว็บสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม อบต.บ้านกาศ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ

ประกาศผู้มีสิทธิ-รับเบี้ย-งบประมาณ 2564 [2020-10-07]

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยีงชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [2020-10-06]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการหรือทุพพลภาพ (รายใหม่) เดือน ตุลาคม 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)ประจำเดือน กันยายน 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2563 [2020-09-30]

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [2020-09-02]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2 [2020-09-02]

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1 [2020-09-02]

บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 63 [2020-09-01]ข่าวสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายละเอียดแนบท้าย-เดือน-ก.ย.63 [2020-10-08]

รายละเอียดแนบท้าย-เดือน-ส.ค.63 [2020-10-08]

รายละเอียดแนบท้าย-เดือน-ก.ค.63 [2020-10-08]

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาสที่-4-เดือน-ก.ค.-ก.ย.63 [2020-10-08]

ประกาศการจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ก.ย.63 [2020-10-08]

จ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบตัว U มีฝาปิด ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านพะมอลอ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [2020-09-25]


ชื่อ :
อีเมล์ :
แสดงความเห็น :
Your IP Address is 3.237.61.235
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์

สายตรง นายก

หัวข้อแหล่งท่องเที่ยว